Wiśniewska: rok 2008 - Rokiem Rodziny

23 maja 2007 roku posłanka Lucyna Wiśniewska wystąpiła w Sejmie z oświadczeniem, w którym zaprezentowała posłom informację dotyczącą IV Światowego Kongresu Rodzin, który w dniach 11-13 maja odbył się w Warszawie. Przedstawicielka Prawicy Rzeczypospolitej zacytowała posłom treść dokumentu końcowego Kongresu - Deklaracji Warszawskiej - oraz w imieniu koła PR zapowiedziała zgłoszenie wniosku o ogłoszenie roku 2008 Rokiem Rodziny.

Pełen tekst oświadczenia:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniach 11-13 maja 2007 r. odbył się w Warszawie IV Światowy Kongres Rodzin. Spotkało się ponad 3 tys. osób z ok. 60 krajów świata.

Inicjatywa organizowania światowych kongresów rodzin narodziła się w środowisku międzynarodowym, które dostrzegło globalne zagrożenie dla wartości, jaką stanowi naturalna rodzina, uznana za podstawową komórkę społeczną. Środowiska te, reprezentowane przez polityków, liderów oraz członków różnych grup wyznaniowych i organizacji działających na rzecz rodziny, tysiące rodzin z ponad 75 krajów świata, spotkały się już podczas trzech światowych kongresów rodzin, w Pradze Genewie i Meksyku.

Zdaniem organizatorów: ˝Europa ginie z powodu demograficznej zimy i sekularyzacji. I właśnie takie zmiany niesie dalej w świat. Polska na początku XXI w. staje się osią zmagań dotyczących rodziny i ludności, które toczą się na arenie Europy˝. Stąd pomysł, by IV Światowy Kongres Rodzin odbył się w ojczyźnie Jana Pawła II, w Polsce.

Patronat honorowy nad kongresem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Lech Kaczyński, a przewodniczącym komitetu honorowego był śp. arcybiskup Kazimierz Majdański. Na kongresie poruszano tematykę dotyczącą rodziny, jej praw, zagrożeń i współczesnych wyzwań, jakie przed nią stoją.

Efektem dyskusji i prac podjętych na kongresie jest przesłanie: ˝Deklaracja z Warszawy IV Światowego Kongresu Rodzin˝. Pozwolę sobie przedstawić ją państwu:

˝Zebrani na IV Światowym Kongresie Rodzin, chcemy z całą mocą bronić prawdy o rodzinie, przypomnieć jej misję wspólnoty, miłości i życia, wzywać do poszanowania jej niezbywalnych praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny.

Rodzina jest dziełem Boga, podstawową ludzką wspólnotą, opartą na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, wspólnotą miłości otwartej na życie, środowiskiem, w którym poczynają się, przychodzą na świat i wzrastają nowi ludzie.

'Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę', a także 'nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny', zdrowe - to znaczy wierne swojemu powołaniu małżeńskiemu i rodzicielskiemu.

Takie rodziny niosą dzisiejszemu światu:
- wierność Prawdzie Bożej, w miejsce relatywizmu,
- prawdziwą miłość będącą całkowitym i bezinteresownym darem z siebie, w miejsce hedonizmu,
- wierne trwanie aż do śmierci, w miejsce braku odpowiedzialności za los najbliższych,
- poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, w miejsce dyskryminacji i eksterminacji najsłabszych,
- radość z każdego dziecka przychodzącego na świat, w miejsce lęku przed dzieckiem, wyrażonym w mentalności antykoncepcyjnej,
- tworzenie zdrowego środowiska wychowawczego, w którym wzrastają młode pokolenia, w miejsce fałszywych ideologii propagujących demoralizację.

I tak rodzina niesie Europie i światu 'wiosnę' cywilizacji miłości i życia, w miejsce 'demograficznej zimy'.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wspólnotom religijnym, które potwierdzają tę prawdę. Spotykając się w Warszawie, stolicy Polski, ojczyźnie Jana Pawła II, dziękujemy Bogu za jego nauczanie o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny, za wielką miłość dla rodzin, za ochronę życia oraz jego modlitwę i cierpienie ofiarowane w intencji rodzin.

Dziękujemy Jego następcy, Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, który kontynuuje to świadectwo Prawdy o życiu i rodzinie. Dziękujemy wszystkim, którzy służą rodzinie, którzy jej bronią. Dziękujemy każdej rodzinie, będącej prawdziwie znakiem nadziei we współczesnym świecie. Dziękujemy wszystkim małżonkom, ojcom i matkom, którzy trwają w wiernej miłości i otwierają swe serca na przyjęcie nowego życia.

Zwracamy się z apelem do wszystkich: kościołów i wspólnot religijnych, aby głosiły prawdę o życiu, małżeństwie i rodzinie, potwierdzając, że jest pierwszą wspólnotą wiary i szkołą wszystkich powołań.

Wzywamy rządzących i polityków, aby rodzina stała się podmiotem polityki, jako podstawowe i niezbywalne dobro w służbie narodowi. Apelujemy, aby chronili życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, kładąc nacisk na wychowanie dzieci, które jest podstawowym prawem rodziców. Apelujemy, by chronić młodych ludzi przed demoralizacją i promować ekonomiczne rozwiązania prowadzące do godnych warunków życia wszystkich rodzin. Odpowiedzią na to wyzwanie niech będzie ogłoszenie roku 2008 Rokiem Rodziny.

Zwracamy się do ludzi nauki, by swoją wiedzą służyli sprawie rodziny.

Prosimy lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia, by bronili prawa do wolności sumienia i wiernie stali na straży ludzkiego życia, szczególnie gdy jest ono najsłabsze i zagrożone. Wzywamy przedstawicieli mediów, by służyli prawdzie, wskazywali prawdziwe zagrożenia i potrzeby rodziny, by nieśli młodym ludziom by nieśli młodym ludziom wartości, które służą rzeczywistemu trwałemu rozwojowi człowieka.

Prosimy młodych, aby szukali mądrości, wybrali życie, chronili swoje serca i ciało oraz wzrastali w prawdzie i wiernej miłości.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby byli z rodzinami i pomagali odbudować nadzieję, i służyli im pomocą w trudnościach.

A wreszcie my, rodziny zgromadzone na IV Światowym Kongresie Rodzin zwracamy się do wszystkich rodzin: «Nie bójcie się!» Bądźmy jedno! Bądźmy znakiem nadziei! Wspierajmy się nawzajem, niosąc szczęście i radość!

Nieśmy nadzieję wszystkim ludziom, by ich twórczy entuzjazm przyniósł wiosnę dla Europy i świata.”

Powyższe przesłanie zostanie przekazane Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego. Zostanie ono również przesłane do przywódców krajów, z których przybyli na kongres uczestnicy, oraz do polskich parlamentarzystów.

Koło Poselskie Prawica Rzeczypospolitej wystąpi z wnioskiem do Wysokiej Izby o ogłoszenie roku 2008 Rokiem Rodziny. Doceniając rolę rodziny, głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze i tradycji, jej znaczenie dla trwania polskiego narodu, świadomi zagrożeń, jakie przed nią stoją we współczesnym świecie, chcemy zwrócić uwagę zarówno Wysokiej Izbie, jak i rządowi polskiemu, że jest już najwyższy czas na przyspieszenie działań wzmacniających polską rodzinę.

Chcemy wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania prawne, aby nie były to puste deklaracje, ale by hasło: rok 2008 Rokiem Rodziny – jeśli taką decyzję podejmie Sejm – poparte było konkretnymi działaniami legislacyjnymi. Byłoby to wreszcie wypełnienie testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.

Dziękuję bardzo.

Źródło: sejm.gov.pl

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania