Artur Zawisza

Wprost: Będzie klub Prawicy Rzeczypospolitej

Już wkrótce w Sejmie może powstać klub parlamentarny pod wodzą Marka Jurka. W jego skład weszliby posłowie Prawicy Rzeczpospolitej oraz członkowie koła poselskiego Ruch Ludowo-Narodowy, którzy w najbliższych dniach podpiszą stosowne porozumienie. Obydwa koła liczą razem 13 posłów, więc trwają poszukiwania jeszcze dwóch osób gotowych przejść do nowego klubu, gdyż do jego utworzenia potrzebnych jest 15 parlamentarzystów.

Zawisza: bierne zachecanie do seksu to przestępstwo

Poseł Artur Zawisza chce stawiania przed sąd za przestępstwo: bierne zachęcanie do seksu. Według "Newsweeka" członek Prawicy Rzeczypospolitej już od pewnego czasu przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości do wpisania do kodeksu karnego nowego przestępstwa. Zawisza domaga się karania kobiet, które będą w skąpym stroju przechadzały się wzdłuż szos, gdyż jego zdaniem pozwoli to skuteczniej zwalczać prostytucję przy ruchliwych drogach.

Pawłowski: Zawisza dobrze wypełnia rolę przewodniczącego

Wiceprzewodniczący bankowej komisji śledczej - Szymon Pawłowski (LPR) - uważa, iż Artur Zawisza dobrze wypełnia swoją rolę przewodniczącego i na pewno na pozbawieniu go tej funkcji komisja straciłaby. Zdaniem Pawłowskiego zmiana przewodniczącego komisji może wpłynąć na destabilizację jej prac. Nie chce on jednak martwić się o to już teraz, gdyż do Ligi Polskich Rodzin nie dotarły jak dotąd z Prawa i Sprawiedliwości żadne sygnały, że Zawisza miałby przestać kierować pracami śledczych.

Zawisza opuścił PiS - musi odejść z komisji bankowej

Regulamin Sejmu i ustawa o komisji śledczej mówią, iż poseł należący do koła niemającego swojego reprezentanta w konwencie seniorów nie może zasiadać w komisji śledczej. Zapisy te zamierza wykorzystać PiS do usunięcia Artura Zawiszy ze stanowiska szefa bankowej komisji śledczej - informuje "Wprost". Do odwołania przewodniczącego komisji może dojść już 8 maja - zaraz po długim weekendzie.

Powstało Koło Poselskie Prawicy Rzeczypospolitej

Sześciu byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości utworzyło dziś (27 kwietnia 2007) Koło Poselskie Prawica Rzeczypospolitej. W jego skład weszli: Małgorzata Bartyzel, Marek Jurek, Dariusz Kłeczek, Marian Piłka, Lucyna Wiśniewska i Artur Zawisza.

Subskrybuj zawartość