Partia

Wniosek o rejestrację Prawicy Rzeczypospolitej w sądzie

Komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o rejestrację partii Prawica Rzeczypospolitej został złożony w dniu dzisiejszym (tj. 27 kwietnia 2007) w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który zgodnie z ustawą o partiach politycznych prowadzi ewidencję partii. Ustawa ta wymaga dołączenia do zgłoszenia statutu partii oraz listy zawierającej podpisy co najmniej 1000 pełnoletnich obywateli i te dokumenty zostały dołączone do złożonego tydzień wcześniej (tj. 20 kwietnia) wniosku.

Subskrybuj zawartość