Strona poświęcona konserwatywnej partii Marka Jurka - Prawica Rzeczypospolitej oraz posłom założycielom, do których należą: Małgorzata Bartyzel, Dariusz Kłeczek, Marian Piłka i Artur Zawisza. Najświeższe informacje, sylwetki, wywiady, opinie i wyniki sondaży.

CBOS: spadek zaufania do Marka Jurka

Czerwcowa edycja przygotowanego przez CBOS* rankingu zaufania do polityków przyniosła spadek zaufania do lidera Prawicy Rzeczypospolitej. Marek Jurek, który w maju cieszy się zaufaniem 37% badanych w ciągu miesiąca stracił 2% i obecnie zaufanie do niego zadeklarowało 35% ankietowanych. W tym samym okresie odsetek osób deklarujących swoją nieufność wzrósł o 5 punktów procentowych - w czerwcu 26% badanych zadeklarowało, iż nie ufa byłemu marszałkowi Sejmu, zaś w maju osób nie ufających mu było tylko 21%.

Zamość: bliżej do Jurka niż do Dudzińskiego

Zamość wyrasta na silny punkt na mapie struktur Prawicy Rzeczypospolitej. Z podzielonego PiS wystąpił były prezydent Zamościa Marek Grzelaczyk, który o swojej decyzji mówi "Gazecie": "Nie ukrywam tego, że zamierzam wstąpić do partii Marka Jurka. Wywodzę się z tego samego środowiska ZChN i poglądy prezentowane przez lidera Prawicy Rzeczypospolitej są mi bliskie. Kiedy on opuszczał PiS, poczułem naturalną potrzebę przyłączenia się do niego".

Piłka: podwójna większość to hegemonia Niemiec

W ubiegłym tygodniu w kontekście debaty o konstytucji Unii Europejskiej poseł Marian Piłka mówił: "W tej chwili toczy się gra o to, czy Europa będzie rzeczywiście zespołem państw ze sobą współpracujących, czy będziemy mieli do czynienia faktycznie z hegemonią niemiecką, z dominacją niemiecką". Przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej stwierdził również, że "Koncepcja podwójnej większości daje zdecydowaną dominującą pozycję Niemcom".

PR popiera obronę pozycji Polski w UE

Podczas sejmowej debaty nad nad informacją rządu o stanowisku Polski przed przyszłotygodniowym szczytem Unii Europejskiej w Brukseli Marek Jurek zadeklarował poparcie przez koło Prawicy Rzeczypospolitej zaproponowanej przez rząd wersji stanowiska naszego kraju w sprawie zmiany systemu głosowania w Radzie UE. Prawica RP domaga się jednak obecności w nowym traktacie europejskim odniesienia do wartości chrześcijańskich.

PR i PSL: mniejsze podatki dla wychowujących dzieci

Koło Prawicy Rzeczypospolitej wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym przedstawiło w piątek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego osoby wychowujące dzieci otrzymałyby prawo do powiększenia kwoty wolnej od podatku o 3015 PLN na każde dziecko. Przepis ten działałby wstecz i miałby obowiązywać od 1 stycznia 2007 roku.

Jurek: sytuacja w PiS jest chora

W piątek Marek Jurek był gościem Kontrwywiadu RMF FM. Pytany przez Kamila Durczoka o sytuację Kazimierza Marcinkiewicza odpowiedział: "to co się stało w ostatnim czasie pokazuje jeden z drugorzędnych może powodów mojego wystąpienia z PiS. Dlatego, że jeżeli w partii można mieć 5 dowolnych poglądów na temat Ewangelium Vitae Jana Pawła II, ale można mieć tylko jeden pogląd na temat dorobku i tradycji PC to jest sytuacja jednak chora."

PBS: Może już być tylko lepiej

Według najnowszego sondażu PGB DGA Prawica Rzeczypospolitej ma zerowe poparcie. Jest to najgorszy wynik partii Marka Jurka spośród wszystkich dotychczasowych badań preferencji wyborców i pewne jest jedno: gorzej już PR nie wypadnie - może być już tylko lepiej.

Jurek: Jesteśmy gotowi współpracować nie tylko z LPR

Marek Jurek w wywiadzie udzielonym wydawanemu w Stalowej Woli tygodnikowi Sztafeta pytany o ścisłą współpracę z Ligą Polskich Rodzin powiedział: "Rozmawiałem z premierem Giertychem. Jest zainteresowany współpracą i my też jesteśmy gotowi współpracować nie tylko z LPR, ale z każdym ugrupowaniem prawicowym. Jednak nie na zasadzie „wcielenia”, ponieważ budujemy własne struktury organizacyjne i zamierzamy stworzyć odrębną partię chrześcijańsko-konserwatywną, działającą przede wszystkim na rzecz ochrony życia i praw rodziny.

Nie można zatrudniać tylko dyspozycyjnych

Podczas debaty na temat polityki kadrowej rządu Marek Jurek podkreślał, że aktywność w partii politycznej oraz dyspozycyjność, nie mogą być kryteriami decydującymi o zatrudnianiu ludzi. Lider Prawicy Rzeczypospolitej mówił: "Nie ma problemu, gdy państwo chce prowadzić politykę kadrową faworyzując jakąś grupę społeczną, np. młodzież, ale sytuacja staje się chora w momencie, gdy młody człowiek jest dobry dopóki jest dyspozycyjny, a jak to się zmienia, przestaje być dobry."

PR: Premier ucieka od odpowiedzialności

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie dezorientujących opinię publiczną wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat prac nad konstytucyjnym potwierdzeniem praw dzieci nienarodzonych

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w sprawie prac nad zagwarantowaniem w Konstytucji szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia oznaczają ucieczkę od odpowiedzialności za działania szkodzące sprawie ochrony życia, podejmowane w trakcie tych prac przez samego Premiera i jego współpracowników.

Subskrybuj zawartość