Senatorowie Biela i Maziarz w Prawicy Rzeczypospolitej

Wczoraj Marek Jurek przedstawił dwóch nowych parlamentarzystów, którzy podjęli decyzję o wstąpieniu do Prawicy Rzeczypospolitej. Są to senatorowie prof. Adam Biela i Mieczysław Maziarz. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej Mieczysław Maziarz powiedział, że "sercem jest całkowicie oddany marszałkowi Jurkowi" i oświadczył: "Swoje działania będę realizował, aby lepiej służyć Polsce i społeczeństwu".

Profesor Adam Biela urodził się w 1947 roku w miejscowości Syrynia w powiecie Wodzisław Śląski. Ma żonę Dorotę, córkę Aleksandrę oraz synów Wojciecha i Michała.

W 1970 ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1973 uzyskał także stopień doktora. Siedem lat później został doktorem habilitowanym w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej, zaś od 1992 roku posiada tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1993-98 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Od lat 80-tych XX wieku kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Zakładem Psychologii Przemysłowej na tej uczelni. Jest autorem wielu prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii. W latach 1993-98, przez dwie kadencje, zasiadał w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych.

W latach 1997-2001 był posłem z ramienia AWS, od 2001 roku jest senatorem (kadencje 2001-2005 i 2005-obecnie) wybranym z list Ligi Polskich Rodzin. Należy do NSZZ "Solidarność", był członkiem jej władz uczelnianych na KUL.

Senator Mieczysław Maziarz urodził się 4 maja 1949 r. w Ulanowie. Żonaty, ma troje dzieci.

W 1973 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i nefrologii. Od 1973 r. pracuje w szpitalu powiatowym w Kolbuszowej (Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej). W latach 1995-2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, a od 1993 r. jest ordynatorem Oddziału Dializoterapii i Nefrologii tego szpitala.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Powiatu Kolbuszowskiego. W 2005 roku do Senatu wszedł z listy Ligi Polskich Rodzin.

Źródło: kleczek.pl, adambiela.pl, wikipedia.org, gazeta.pl

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania